Wie zijn wij

d’JavaConsults is ontstaan in 2011 nadat nieuwe visumregels dreigden te worden ingevoerd, namelijk de vingerafdrukplicht bij visumaanvragen, plaatsvindend op de Nederlandse ambassade of consulaten. Hierdoor werden de consulaire agentschappen in Indonesië gesloten. Voor vele Indonesiërs is het niet meer mogelijk nog informatie en advies (m.b.t. visa voor de Benelux-landen) in te winnen dicht bij huis. In Yogyakarta bevond zich één van de consulaire agentschappen dat jarenlang visumapplicaties had geaccepteerd en advies had verstrekt. Opgedane kennis en ervaring leek bruikbaar voor de opzet van d’Java Consults, informatie- en adviesbureau voor de zgn. Schengen-visa. 

 

Hoewel visuminformatie wordt verstrekt op de websites van de Nederlandse/Belgische overheid, ambassades en visumbureau VFS Global, is er naast een overkill aan non-specifieke informatie evenzo een tekort aan info voor speciale situaties, en zijn de finesses waarop een visumbeslissing kan “staan dan wel vallen” niet makkelijk te achterhalen. En het zijn dikwijls (het ontbreken van) deze details waarop een besluit negatief dan wel positief kan uitvallen. Onze kracht is dan ook de smallscale benadering. De persoonlijke begeleiding en aandacht blijft voorop staan; iets dat ook nodig is omdat men anders wederom verzandt in grootschalig bureaucratisch gewoel. Het is altijd prettig alles onder 1 dak te hebben en zo duidelijk mogelijk te worden geïnformeerd. Onze adviesfunctie kan hoofdzakelijk per email/internet verlopen maar wilt u voor de uitgenodigde partij hulp ter plaatse, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Wij spreken Nederlands, Indonesisch en Engels. Onze service biedt u de mogelijkheid uw familie, vriend(en) of partner(s) bij te staan bij hun visumaanvraag. Andere activiteiten van ons bureau - verkregen door opgedane kennis en ervaring - zijn o.a. informatieverstrekking t.b.v. een voorgenomen huwelijk, bemiddeling bij legalisaties van Indonesische documenten zoals geboorteaktes en huwelijksaktes, beëdigde vertalingen, hulp bij het regelen van erfenissen en pensioenen uit Nederland voor nabestaanden in Indonesia, assistentie en representatie voor Nederlandse en Belgische bedrijven, commercieel onderzoek, info m.b.t. bedrijfscultuur en maatschappelijke aspecten van het leven en werken in Indonesië etc.

Nieuws
Nederlandse ambassade in Jakarta
Link 1
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Link 1
Nederlands leren in Indonesië
Link 1
Link 2
Reisverzekeringen
Link 1
Link 2
Link 3
Vliegtickets
Link 1
Link 2
Link 3
Home    |     Wie zijn wij    |     Visa    |     Contact    |